Educație formare tineret și sport

 

Programul Erasmus+

Ţinând cont de rolul esenţial pe care îl joacă educaţia în bunăstarea viitoare a cetăţenilor, a naţiuniilor şi a Europei în ansamblul său, UE a pus la punct un program ambiţios: Erasmus+. Acest program are drept scop să stimuleze dezvoltarea personală şi perspectivele profesionale ale europenilor. El sprijină toate sectoarele educaţiei și formării, precum şi învăţarea non-formală pentru tineri, voluntariatul și sportul de masă. Înlocuiește mai multe programe anterioare, cu norme de aplicare și proceduri raționalizate și simplificate. Începând din 1987, peste 3 milioane de studenți din învățământul superior au beneficiat de burse Erasmus. Finanțarea UE în favoarea programului Erasmus+ a crescut în mod semnificativ. Aceste fonduri sunt destinate să ajute, în perioada 2014-2020, aproximativ 4 milioane de tineri, studenți si adulți să câștige experiență și să dobândească competențe învățând, formându-se și luând parte la schimburi pentru tineri și la programe de voluntariat în străinătate. De asemenea, cresc semnificativ posibilitățile de cooperare între instituțiile de învățământ sau organizațiile de tineret, precum și între mediul educațional și cel profesional.

Programul Jean Monnet încurajează predarea, cercetarea și reflecția privind integrarea europeană la nivel mondial. Între 1990 și 2011, programul Jean Monnet a contribuit la lansarea a aproximativ 3.700 de proiecte în domeniul studiilor referitoare la integrarea europeană, inclusiv 165 de centre de excelență și aproape 2.200 de cursuri permanente și module europene. În prezent, programul funcționează în 72 de țări din lume.

 Promovarea cunoștințelor despre UE în lume

„Acțiunea Jean Monnet este într-adevăr crucială. Programul de economie servește astăzi la elaborarea de programe școlare cu privire la UE, la invitarea cadrelor didactice universitare și a specialiștilor europeni și la promovarea diverselor activități având ca scop o mai bună informare a populației coreene în legătură cu UE.”-Profesorul Woosik Moon, catedra de economie în UE din cadrul Universității Naționale din Seul, Coreea de Sud.

Uși deschise: cooperarea cu restul lumii

Europa nu este un club exclusivist, în special când vine vorba de educație, formare și politică pentru tineret. UE sprijină cooperarea internațională în vederea dezvoltării și modernizării instituțiilor de învățământ superior din țarile partenere. Instituțiile partenere pot fi alese atât din țările învecinate, Balcanii Occidentali și Rusia, precum și din regiuni din Asia, America Latină și Africa. UE sprijină proiecte internaționale de cooperare între organizațiile de tineret. Aceste proiecte vizează îmbunătățirea calității și recunoașterea activităților pentru tineret, a învățării non-formale, a schimburilor pentru tineri, a voluntariatului și a altor activităti de învățare non-formală în diferite regiuni ale lumii.

UE joacă un rol de susținere

Statele membre răspund de conținutul și de organizarea sistemelor lor de învățământ și de formarea profesională. UE respectă diversitatea reglementărilor și priorităților naționale și nu are dreptul să armonizeze legislația statelor membre în aceste domenii (articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Prin urmare, nu este în măsură să stabilească norme în materie de educație, formare și politică pentru tineret. Înseamnă că nu acționează în niciun fel ? În niciun caz. UE joacă un rol unic în procesul de învățare european în calitate de coordonator, intermediar și consultant. Ea încurajează cooperarea între statele membre și le susține acțiunile. Ce înseamnă, mai exact, acest lucru? Înseamnă, de exemplu, că:

 • Sprijină studenții, doctoranzii, stagiarii, cadrele didactice, formatorii și lectorii care doresc să studieze, să predea sau să dobândească experiență profesională în străinătate, precum și tinerii care doresc să participe la programe de schimb sau de voluntariat în străinătate;
 • Încurajează statele membre să-și reformeze și modernizeze sistemele de educație și formare profesională și să-și elaboreze politicile pentru tineret, astfel încât să fie mai bine pregătite să facă față provocărilor prezente și viitoare;
 • Facilitează integrarea pe piața muncii, în special prin educație și formarea profesională;
 • Promovează cooperarea între guverne, universități, licee și școli, instituții de formare profesională, întreprinderi, partenerio sociali, organizațiile societății civile si tineret.

De ce este nevoie de cooperare le nivelul UE?

Cooperarea la nivelul UE ajută țările europene să își modernizeze sistemele de învățământ. Ea le permite să lucreze împreună și să învețe unele de la celelalte prin schimbul de bune practici în materie de politici.

Cooperarea la nivelul UE: semestrul european

Europa 2020 este strategia UE pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Ea se bazează pe semestrul european, guvernele statelor membre ale UE și parlamentele naționale. În cadrul acestui exercițiu, UE adoptă recomandări de țară, menite să ofere sugestii statelor membre în legătură cu asigurarea competitivității și cu crearea de locuri de muncă. Cum educația și formarea joacă un rol din ce în ce mai important în ocuparea forței de muncă și în dezvoltarea economică, recomandările de țară abordează, de asemenea, într-o mare măsură și din ce în ce mai des, aspecte legate de educație și formare.

Cooperarea la nivelul UE: tabloul de bord al mobilității

Cu participarea statelor membre, UE a elaborat un tablou de bord al mobilității. Acestea identifică cinci factori-cheie care influențează motivația tinerilor și capacitatea lor de a studia sau de a urma cursuri de formare în străinătate. Se pare (conform datelor din ianuarie 2014) că sprijinul diferă semnificativ de la un stat membru la altul.

 • Germania, Belgia, Spania, Franța și Italia oferă cele mai complete informații și recomandări cu privire la oportunitățile de mobilitate.
 • Cipru, Luxemburg și comunitatea germanofonă din Belgia pun mare accent pe învățarea limbilor străine în școli. Adeseori, acesta este un factor important atunci când cineva decide să studieze, să se formeze sau să lucreze în străinătate.
 • Comunitatea flamandă din Belgia, Germania, Italia și Austria se disting prin sprijinul finanicar considerabil pe care îl acordă studenților provenind din medii defavorizate care doresc să învețe sau să se formeze în străinătate.

UE urmărește obiective ambițioase

A învăța înseamnă a progresa. Este valabil și pentru politicile în domeniul educației și formării. Pentru a evalua progresele realizate, UE și statele membre au stabilit următoarele obiective pentru 2020:

 • Reducerea la sub 15% a procentajului elevilor de 15 ani cu lacune la citire, matematică și științe;
 • Reducerea la sub 10% a ratei de abandon școlar;
 • Diplomă universitară pentru cel puțin 40% din tinerii adulți;
 • O perioadă de stiudiu sau formare în străinătate pentru cel puțin 20% din absolvenții de învățământ superior;

Care este situația actuală? Suntem pe calea cea bună în direcția atingerii obiectivelor ambițioase stabilite pentru 2020? Conform studiului PISA pentru 2012, situația este complexă. Indiferent de rezultatele înregistrate în anumite domenii sau țări, mai rămân încă multe de făcut. Atât timp cât milioane de tineri din UE au probleme cu scrisul, cititul și matematica, trebuie să ne continuăm eforturile.

Ce face UE

UE investește 14,7 miliarde de euro în Erasmus+, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Erasmus+ își propune să stimuleze perspectivele profesionale și dezvoltarea personală a tinerilor. Cu ajutorul său, sistemele noastre de educație, formare și programe pentru tineret vor putea oferi activități de predare, învățare și pentru tineri care vor permite dobândirea competențelor necesare pe piața muncii și în societatea de azi și mâine. Daca doriți să știți mai multe despre finanțarea acordată de UE în

 materie de educație, formare, tineret și sport, veți găsi aici informațiile de bază. Pentru informații mai detaliate, consultați Ghidul programului pentru solicitanți. Ghidul programului și multe alte informații, pe site-ul Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus).

Erasmus+ și cele trei acțiuni-cheie

 • Acțiunea-cheie 1 – Mobilitatea în scop educațional: sprijin pentru a studia, a lucra, a preda, pentru a participa la activități pentru tineret și pentru a urma stagii de formare sau pentru dezvoltarea competențelor profesionale și personale în străinătate.
 • Acțiunea-cheie 2 – Cooperare și parteneriat: posibilități de parteneriate de colaborare între instituțiile de învățământ, formare și organizațiile de tineret, precum și între mediul educațional și cel antreprenorial.
 • Acțiunea-cheie 3 – Reformarea politicilor: susținerea procesului de reflecție, de dialog și de colectare a datelor necesare reformării sistemelor și politicilor din domeniul educației, formării și tineretului.

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional

Această secțiune prezintă oportunitățile Erasmus+ pentru toate tipurile de cursanți și pentru personalul instituțiilor de învățământ și formare sau al organizațiilor de tineret.

Sunteți...

...student și doriți să învățați sau să vă formați în străinătate?

...înscris în învățământul profesional sau urmați cursuri de formare pentru a dobândi noi competențe?

...un tânăr care dorește să beneficieze de un program de schimb pentru tineri sau să participe la activități de voluntariat în străinătate?

...profesor, salariat sau animator de activități pentru tineret și doriți să predați sau să vă formați in străinătate?

Dacă da, această secțiune conține informații despre noi oportunități care v-ar putea interesa.

Limbi străine pentru persoanele mobile

Cu cât cunoașteți mai bine o limbă străină, cu atât mai mult veți putea profita de șederea dumneavoastră în străinătate. Exersarea cunoștințelor lingvistice este un aspect important al acțiunilor de mobilitate. Dacă sunteți student, voluntar sau salariat și vă pregătiți să plecați în străinătate pentru cel puțin două luni sau urmați stagii de formare profesională și stați în străinătate cel puțin o lună, Erasmus+ vă oferă posibilitatea de a vă consolida cunoștințele pentru limba pe care o veți folosi pentru a studia, pentru a lucra sau pentru a face voluntariat. După ce v-a fost aprobată cererea de mobilitate, vă vor fi verificate competențele lingvistice și vi se va propune un curs de limbă, înainte sau pe parcursul șederii dumneavoastră în străinătate. Contactați instituția sau organizația de origine pentru a afla mai multe despre această nouă oportunitate oferită de programul Erasmus+. Împrospătați-vă cunoștințele lingvistice și pregătiți-vă de plecare!

Studenții

Perioade de studiu: studenții pot studia între 3 și 12 luni la o universitate sau un colegiu din altă țară.

Stagii: de asemenea, pot efectua un stagiu în străinătate pe o perioada de 2 pana la 12 luni.

Tinerii absolvenți de învățământ superior pot, de asemenea, să facă un stagiu în străinătate în termen de un an la obținerea diplomei. Însă pregătiți-vă din timp! Trebuie să fiți selecționat de universitatea sau colegiul dumneavoastră în timpul ultimului an de studiu. Erasmus+ îi sprijină și pe studenții europeni care doresc să studieze în afara UE și pe cei care vin să studieze in Europa din alte colțuri ale lumii.

Împrumuturi pentru studii de masterat

Erasmus+ propune împrumuturi cu rată a dobânzii redusă pentru a le permite masteranzilor să studieze în alte țări europene. Studenții pot solicita un împrumut avantajos pentru a urma un întreg program de master în străinătate și pot împrumuta până la 12.000 de euro pentru un an de studii sau până la 18.000 de euro pentru doi an de studii.

Masterate în cotutelă

Erasmus+ le oferă masteranzilor din toată lumea posibilitatea de a obține o bursă pentru  a urma programe de studii internaționale comune de înalt nivel, gestionate de universități partenere. Absolvenții programelor de masterat în cotutelă primesc o diploma emisă în comun de toate sau de unele dintre instituțiile participante. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa biroului internațional din cadrul instituției dumneavoastră de învățământ superior.

Mobilitatea în educație și formarea profesională

Mobilitatea în străinătate îi poate ajuta pe tinerii care urmează studii profesionale sau cursuri de formare profesională să obțină calificările cerute pe piața competitivă a forței de muncă. Elevii din învățământul secundar superior înscriși în școli profesionale, stagiarii și ucenicii pot efectua un stagiu sau o ucenicie în străinătate, într-o întreprindere, un organism (de exemplu, un ONG sau o organizație publică) sau un liceu profesional, cu o perioadă de practică într-o întreprindere. Stagiile pot dura între două săptămâni și un an. Tinerii absolvenți     (adică foștii ucenici) pot participa, la rândul lor, la o activitate de mobilitate. Ei trebuie să-și efectueze stagiul în străinătate în termen de un an de la obținerea diplomei.

Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să contactați instituția dumneavoastră de învățământ sau de formare profesională.

Mobilitatea tinerilor: schimburile pentru tineri și participarea la serviciul european de voluntariat

Schimburile pentru tineri tineri le permit acestora să dobândească competențe precum gestionarea proiectelor și capacitatea de a lucra în echipă. Datorită acestor posibilități pe care le au în afara mediului școlar, tinerii pot urma un program structurat de activități (o serie de ateliere, exerciții, dezbateri și jocuri de rol) în altă țară din interiorul sau din afara UE, timp de maximum 21 de zile.

Serviciul european de voluntariat le oferă tinerilor ocazia de a-și dezvolta competențele personale și profesionale, participând timp de până la 12 luni la activitatea cotidiană a organizațiilor în domenii precum asistența socială, mediul, programele de educație non-formală, TIC, cultura și multe altele. Aceștia au, de asemenea, șansa de a câștiga mai multă încredere în propriile forțe, de a se simți mai implicați ca cetățeni și de a descoperi un alt mod de viață. O activitate de voluntariat poate dura până la un an, participanții putând lucra ca voluntari pentru a susține numeroase cauze, fie în interiorul, fie în afara Uniunii Europene.  Schimburile pentru tineri sunt destinate persoanelor cu vârsta între 13 și 30 de ani. Serviciul european de voluntariat este destinat tinerilor cu vârsta între 17 și 30 de ani.

Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să luați legătura cu agenția naționala din țara dumneavoastră.

Mobilitatea personalului și a animatorilor de activități pentru tineret

Dacă sunteți profesor sau lucrați într-o întreprindere, puteți dobândi noi perspective profesionale, vă puteți extinde rețelele și puteți contribui la modernizarea și internaționalizarea sistemelor europene de educație și formare. Profesorii, personalul care nu este implicat în procesul de predare sau animatorii de activități pentru tineret pot urma, de asemenea, cursuri de formare în străinătate, inclusiv cursuri structurate, cursuri specializate de limbi străine, activități de formare și de observare la locul de muncă, pentru a-și putea dezvolta noi cunoștințe și a se întoarce acasă cu idei de pus în practică. Aceste activități pot dura între două zile și două luni. Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să contactați instituția de învățământ sau organizația de tineret pentru care lucrați. Salariații întreprinderilor trebuie să fie invitați de către instituția de învățământ superior unde intenționează să predea.

Acțiunea-cheie 2: sprijin pentru cooperare și parteneriate

Sunteți o organizație sau o instituție activă în domeniul educației, formării sau tineretului și doriți să colaborați cu omologi din străinătate, în sectorul dumneavoastră de activitate sau în alte sectoare sau cu mediul antreprenorial, pentru a inova și a vă moderniza practicile ?

Sunteți o întreprindere, o organizație de cercetare, o autoritate regională, o asociație, un partener socioeconomic sau un ONG și doriți să cooperați cu organizații sau instituții din domeniul educației, formării sau tineretului pentru a consolida cooperarea, transferul de cunoștințe și pentru a pune în aplicare practici inovatoare?

Atunci v-ar putea interesa mai multe tipuri de proiecte de parteneriat din programul Erasmus+.

Parteneriate strategice în cadrul și între domeniile educației, formării și tineretului și mediul antreprenorial

Parteneriatele strategice încearcă să elaboreze, să transimtă și să pună în aplicare practici inovatoare în domeniul educației, formării și tineretului, cu ajutorul cooperării transfrontaliere dintre diferite tipuri de organizații. Pentru a atinge aceste obiective, programul Erasmus+ sprijină organizații din diferite țări, active în domeniul educației, formării și tineretului. Printre tipurile de activități care pot fi finanțate se numără:

 • Elaborarea de programe comune de studiu, noi programe școlare, metode de predare inovatoare (de exemplu, o mai buna exploatare a TIC), noi suporturi, metode și practici de predare/formare (de exemplu, pentru limbi străine);
 • Crearea de rețele, învățarea reciprocă pentru a le permite studenților și personalului să studieze cazuri reale cu întreprinderile, în scopul de a-și dezvolta spiritul antreprenorial și gândirea creativă;
 • Validarea competențelor dobândite prin învățarea non-formală și informală la nivel național, prin corelarea cu cadrul UE și utilizând instrumentele UE de documentare.

Pentru a vă depune candidatura: instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret sau reprezentanții altor organisme interesate trebuie să contacteze agenția națională din țara lor.

Alianțele cunoașterii: cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior și întreprinderi

Erasmus+ finanțează parteneriate structurate între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi, pentru a reduce distanța dintre mediul academic și cel antreprenorial, studenților și personalului să dobândească mai multe competențe anteprenoriale, iar instituțiilor de învățământ și întreprinderilor, să își consolideze spiritul antreprenorial.

Alianțele cunoașterii pot sprijini activități având ca scop:

 • Elaborarea și punerea în aplicarea a unor noi metode de predare și învățare (precum noile programe școlare multidisciplinare și învățământul și predarea axate pe probleme concrete);
 • Crearea de structuri pentru învățarea competențelor transversale și pentru aplicarea acestora în programele de învățământ superior. Acestea trebuie elaborate în cooperare cu întreprinderile, consolidând astfel capacitatea de inserție profesională, creativitatea și crearea de noi filiere profesionale;
 • Introducerea educației și a abordărilor antreprenoriale în procesul de predare și învățare pentru toate disciplinile, pentru a le oferi studenților, cercetătorilor, personalului și educatorilor cunoștințele, competențele și motivația necesară pentru a se angaja în activități antreprenoriale.

Alianțele cunoașterii trebuie să reunescă minimum șase organizații din cel puțin trei țări diferite participante la program (cu cel puțin două întreprinderi și doi parteneri academici).

Alianțele pentru competențe sectoriale: cooperarea dintre instituțiile de învățământ și formare profesională și mediul antreprenorial

Întreprinderile și sectorul industrial gândesc în termeni de lanțuri de aprovizionare transnaționale și nu naționale. Alianțele pentru competențe sectoriale adaptează programele de studiu la această realitate și ajută la pregătirea tinerilor din învățământul profesional pentru integrarea pe piața europeană a muncii. Ele își propun să le asigure acestora competențele necesare în profesia lor prin:

 • Remedierea deficitului de competențe printr-o mai bună adaptare a sistemelor de formare profesională inițială și continuă la nevoile sectoriale ale pieței muncii;
 • Conceperea și punerea în aplicare a unor programe de formare profesională, precum și a unor metode transnaționale de învățământ și formare;
 • Introducerea învățării la locul de muncă și a atelierelor practice (în școli sau întreprinderi) și a unor stagii de ucenicie pentru a facilita trecerea în câmpul muncii;

Alianțele pentru competențe sectoriale trebuie să reunească cel putin nouă organizații diferite din cel puțin trei țări participante la program, inclusiv din două state membre.

Consolidarea capacităților în învățământul superior: cooperarea cu instituții de învățământ superior din țările partenere

Erasmus+ sprijină proiectele de cooperare cu instituțiile de învățământ din întreaga lume, în vederea dezvoltării și modernizării instituțiilor de învățământ superior din țările învecinate, Balcanii Occidentali, Rusia, precum și din regiuni din Asia, America Latină și Africa, Zona Caraibilor și Pacific.

Proiectele viitoare pot include:

 • Proiecte comune pentru elaborarea de noi programe școlare și diplome, metodologii de predare și învățare, procese și structuri de dezvoltare a personalului, de asigurare a calității, de guvernanță și management;
 • Proiecte pentru dezvoltarea de reforme structurale la nivel național, cu sprijinul autorităților din țările partenere (de exemplu, modernizarea, guvernanța și gestionarea sistemelor de învățământ superior).

Consolidarea capacităților în domeniul activităților pentru tineret: cooperarea cu organizații de tineret din țările partenere

Erasmus+ sprijină proiectele de cooperare între organizații din întreaga lume active în domeniul tineretului.Aceste proiecte vizează îmbunătățirea calității și recunoașterea activităților pentru tineret, a învățării non-formale și a voluntariatului în diferite regiuni ale lumii, în special în țările în curs de dezvoltare.

Exemple de activități:

 • Cooperarea, crearea de rețele și învățarea reciprocă între organizațiile de tineret;
 • Colaborarea în vederea creșterii gradului de conștientizare și a promovării activităților de voluntariat și de învățare non-formală din țările partenere;
 • Dezvoltarea și punerea în aplicare bunelor practici și a instrumentelor de dezvoltare profesională a animatorilor de activități pentru tineret și a formatorilor;
 • Schimburi pentru tineri, programe de voluntariat în străinătate și mobilitatea pentru lucrătorii de tineret.

Instrumente online pentru profesori și educația adulților

Inițiativa eTwinning sprijină și consolidează cooperarea dintre școli punând la dispoziție suport, instrumente utile și o platformă de colaborare online. eTwinningul pot fi utilizat pentru a sprijini proiecte de mobilitate și parteneriate strategice, sau pentru a colabora pe internet.

În plus, eTwinning contribuie la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a personalului oferind suporturi de învățare online și posibilitatea constituirii de rețele în toată Europa.

Toate școlile și grădinițele din țările participante la program pot utiliza eTwinning în orice moment, înscriindu-se pe portalul eTwinning (http://www.etwinning.net).

EPALE (Platforma electronica pentru învățarea în rândul adulților în Europa) este un spațiu online care le permite factorilor decizionali, formatorilor, părților implicate și tuturor celor implicați în educația adulților să facă schimb de informații și idei sau să prezinte și să difuzeze bune practici în domeniul educației adulților. Platforma creează comunități de personal implicat în formarea adulților la nivelul UE. Ea va fi disponibilă până la sfârșitul anului 2014.

Acțiunea-cheie 3: sprijin pentru reformarea politicilor

Erasmus+ sprijină activități care vizează realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, ale cadrului strategic pentru educația și formarea profesională 2020 și ale altor strategii din acest domeniu, cum ar fi procesul Bologna în învățământul superior. Aceste activități au în vedere colectarea de date și realizarea unor studii și analize pe anumite teme sau cu privire la anumite țări, proiecte de cooperare între autoritățile publice sau organizații importante și consultări cu reprezentanți ai guvernelor și ai organizațiilor cetățenești. De asemenea, încurajează reuniunile între tineri și factori de decizie, în contextul dialogului structurat cu tinerii.

Activitățile sunt menite să amelioreze calitatea și eficiența sistemelor de educație și formare și a politicilor de tineret, să promoveze angajamentul față de reformarea politicilor și acțiunile de informare, învățarea reciprocă și cooperarea transnațională, să dezvolte cunștințe și să încurajează participarea activă a tinerilor la viața democratică.

Perspective

În perioada 2014-2020, aproximativ 3 milioane de persoane și 125.000 de instituții vor beneficia direct de pe urma programului Erasmus+.

Cifre-cheie: Erasmus+ (2014-2020)

Buget global

14,7 miliarde de euro

Vor fi alocate fonduri suplimentare pentru finanțarea acțiunilor cu țări terțe(țări partenere)

Oportunități de mobilitate globale

Peste 4 milioane de persoane

Învățământ superior

Circa 2 milioane de studenți

Învățământ și formare profesională

Aproximativ 650.000 de cursanți și ucenici

Mobilitatea personalului

Circa 800.000 de lectori, profesori, formatori, personal din domeniul educației și animatori de activități pentru tineret

Programe de schimb pentru voluntari și tineri

Peste 500.000 de studenți

Schema de garantare a împrumuturilor pentru masteranzi

Circa 200.000 de studenți

Masterate în cotutelă

Peste 25.000 de studenți

Parteneriate strategice

Circa 25.000 de parteneriate strategice, reunind 125.000 de școli, instituții de educație și formare profesională, instituții de învățământ superior și pentru educația adulților, organizații de tineret și întreprinderi

Alianțe pentru cunoaștere

Peste 150 de alianțe pentru cunoaștere înființate de învățământ superior și întreprinderi

Alianțe pentru competențe sectoriale

Peste 150 de alianțe pentru competențe sectoriale înființate de 2.000 de instituții de educație și formare profesională și întreprinderi

Informații suplimentare

Spațiul profesorului furnizează materiale didactice despre Uniunea Europeană, în 23 de limbi. Conține numeroase tipuri de materiale (site-uri, broșuri, jocuri online, înregistrări video etc.) concepute pentru elevii din învățământul primar si secundar. Dacă doriți să le vorbiți elevilor dumneavoastră despre istoria, modul de funcționare și acțiunile UE sau dacă vreți să dezbateți cu ei pe marginea politicilor europene acest spațiu vă oferă o bogată sursă de inspirație. Toate resursele pedagogice sunt gratuite.

Portalul european pentru tineret oferă informații și oportunități pentru tinerii din Europa.

 • Aveți întrebări despre Uniunea Europeană? „Europe Direct” vă stă la dispoziție: 00 800 6 7 8 9 10 11

http://europedirect.europa.eu

Sursa: Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Educație, formare, tineret și sport, Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare, Informarea Cetățenilor, 1049, Bruxelles, Belgia. Manuscris actualizat în noiembrie 2014. Luxemburg, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014