Povestea europeană a Liceului „Ștefan Procopiu”

Primul capitol din povestea europeană a liceului nostru a fost scris încă din anul 1999. Adică la doar un an de la lansarea acestui program educațional și în România. Proiectul ERASMUS  a fost lansat în Comunitatea Europeană în 1987 și inițial era orientat pe schimbul de studenți, pentru a le permite acestora să-şi facă o imagine despre viața și studiile în străinătate. Pe baza rezultatelor sale foarte bune, în anul 1995 s-au  lansat programele Socrates și Leonardo da Vinci, diversificând oportunitățile de finanțare către sectoarele de educație preuniversitară, educația adulților, formare profesională și învățământ superior. Cum România s-a asociat la aceste programe în anul 1997, primele proiecte de cooperare în domeniile școlar și formare profesională au început un an mai târziu, în 1998.  Deci, primul capitol din povestea noastră europeană a fost scris încă de la începuturile programului în România.

 

 Treptat, au urmat alte 41 de capitole, grupate în mai multe volume: Socrates și Leonardo da Vinci, Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții și, din 2014, Programul ERASMUS+.

 Volumul I, cel referitor la Programul Socrates și Leonardo da Vinci (1999-2006) conține 19 capitole. Din cele 19 proiecte implementate de Liceul ”Ștefan Procopiu” în cadrul acestui program educațional, 5 au fost în cadrul Programului SOCRATES, dintre care 4 pentru acțiunea”Comenius-educație școlară” și 1 proiect pentru acțiunea Lingua dedicat învățării limbilor moderne, iar 14 au fost proiecte Leonardo da Vinci care au vizat dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor din învățământul tehnic. Dintre ”editorii” acestui prim volum, adică profesori care s-au implicat în propunerea, proiectarea, coordonarea proiectelor cu finanțare europeană în anii 1999-2006 îi menționăm pe Botan Cristiana, Ionașcu Silvia, Cucoș Gina, Bacoșcă Mariana, Tiron Loredana,  Onciu Aristotel.

 

Volumul II acoperă perioada 2007-2013, adică  Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții și are 19 capitole: 13 proiecte Leonardo da Vinci pentru învățământul tehnic și profesional, 3 parteneriate multilaterale COMENIUS pentru educație școlară și 3 parteneriate pentru învățare GRUNDTVIG în domeniul educației adulților.  De asemenea, în cadrul acestui program, 9 cadre didactice au participat la mobilități de formare continuă COMENIUS. Dintre profesorii care s-au implicat în propunerea, proiectarea și coordonarea proiectelor Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții îi menționăm pe Botan Cristiana, Ionașcu Silvia, Mazga Doina, Busuioc Ionela, Amancei Nicoleta, Bacoșcă Mariana, Croitoru Daniela, Bărdiță Carmen, Ciulei Maria, Diaconu Areta, Vlad Ina, Bîrcă Silvia, Soroceanu Mihaela, Mititelu Isabela, Bocan Anca, Trifan Diana, Mocanu Maria, Irina Mihaela, Hăulică Dan.

 

Și în Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții au predominat proiectele Leonardo da Vinci prin care circa 250 de elevi au participat la stagii de pregătire profesională în Germania, Spania și Polonia. Aceste stagii de pregătire au creat oportunități pentru elevi să-și dezvolte competențele cheie stabilite la nivel european și să înțeleagă că învățarea permanentă este o condiție necesară pentru adaptarea la cerințele societății actuale aflată într-o permanentă schimbare. Elevii de la diverse calificări și specializări au devenit mai bine pregătiți pentru piața europeană a muncii, mai încrezători în forțele lor în perioada de tranziție de la școală la viața activă. Cu siguranță, experiența dobândită în contextul proiectelor europene reprezintă un atu pentru ei!

Dintre parteneriatele multilaterale COMENIUS, un proiect de succes a fost cel intitulat ”Robotica – Cheie a învățării în viitor”  a cărui temă a  reprezentat o continuare a unui proiect Leonardo da Vinci implementat în anii anteriori. Proiectul a avut ca obiective principale diversificarea cunoștințelor teoretice ale elevilor în domeniul roboticii și dezvoltarea competențelor de realizare a unui robot cu anumite sarcini. Implicarea elevilor în diverse ateliere de lucru care au avut ca scop construirea unui robot a reprezentat o motivație puternică pentru a se infoma, pentru  a fi creativi și pentru a deveni mai buni în acest domeniu.  Rezultatele proiectului sunt vizibile și astăzi mai ales prin organizarea an a an a simpozionului și concursului Robotech.

Dintre parteneriatele pentru învățare Grundtvig, menționăm proiectul ”Learning Positive Discipline”, coordonat de liceul nostru între anii 2013-2015 în parteneriat cu alte 10 instituții. Scopul proiectului a fost de a-i încuraja pe adulți (părinți, profesori) să analizeze modul în care relaționează cu copiii și elevii, să descopere o gamă mai largă de instrumente și metode pentru rezolvarea  problemelor de comportament ale copiilor bazate pe comunicare și disciplinarea pozitivă. Proiectul a fost inclus în  Anuarul "Edumanager.ro - Proiecte de Referință în Educație 2015".

 

Volumul III, ERASMUS+ (2014-2020), este în curs de editare, fiind finalizate 3 capitole, iar un capitol este în perioada de implementare. Am început călătoria  ERASMUS+ chiar din 2014, anul lansării noului program al Comisiei Europene, cu un parteneriat strategic în domeniul educației școlare ”Skills for Life: Literacy”. Proiectul a fost coordonat de Liceul ”Ștefan Procopiu” și a avut ca obiective dezvoltarea competențelor de citit, scris și vorbit ale elevilor și a competențelor cheie precum gândirea critică, comunicare, spirit de inițiativă, încurajarea lecturii în rândul elevilor. Ideea proiectului a plecat de la rezultatele obținute de elevii români la testele PISA și de la statisticile care indică un analfabetism funcțional de peste 45% la elevii români cu vârsta de 15 ani, un procent de două ori mai mare decât media UE care este de 24. Asta înseamnă cu 4 din 10 elevi români se descurcă greu se descurcă greu la citit și scris, că nu înțeleg ceea ce citesc. Fenomenul este îngrijorător deoarece produce adulţi care nu vor putea să se descurce decent în nici un fel de sarcini (profesionale sau personale) care implică scrisul şi cititul. Din acest motiv, la nivelul Uniunii Europene s-a decis ca una dintre țintele ce trebuie îndeplinite până în 2020 este ca procestul de 24% de la nivel european, să scadă la 15%.

Pe parcursul celor doi ani de proiect, elevii din grupul țintă au participat la diverse activități care au contribuit la dezvoltarea competențelor de citit, scris, comunicare, care au încurajat lectura ca modalitate de petrecere a timpului liber și ca instrument de dezvoltare personală.  Elevii au apreciat în special seria de activități care au avut la bază poveşti cu tâlc  sau scurte povestiri, acestea reprezentând pretextul pentru abordarea unor teme precum automotivarea, luarea deciziilor, valorile, iubirea, banii, generozitatea, admiraţia şi invidia, comunicarea, cooperarea. Activitățile au la bază diverse strategii de lectură și comprehensiune și sumarizare a textului și au avut ca obiective principale dezvoltarea abilităţilor elevilor de a înţelege textele, de a descrie, de a utiliza informaţiile corecte pentru susţinerea punctelor de vedere,  de a selecta ideile principale din texte, îmbunătăţirea competenţelor elevilor de a deduce şi interpreta informaţiile, faptele şi ideile din texte, încurajarea elevilor de a realiza conexiuni între textul citit și experiența personală.

Călătoria noastră ERASMUS+ a continuat în anul școlar 2016-2017 când a fost implementat proiectul de mobilități ”Inovare, competență și succes pentru viitorii profesioniști în context european”  Propunătorii proiectului: profesorii Ciulei Maria, Bacoșcă Mariana, Diaconu Areta, Bărdiță Carmen. Coordonatorul proiectului: Vlad Ina Clara.  Proiectul  a avut ca scop dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor din învățământul profesional și tehnic în vederea asigurării tranziției de la școală la viața activă. 26 de elevi au participat la stagii de practică în Polonia, Germania și Portugalia. Elevii și-au dezvoltat atât competențe profesionale, cât și competențe, interculturale, lingvistice, de comunicare și relaționare. Pentru participanți a fost facilitată tranziția de pe băncile școlii pe piața muncii datorită consolidării unor competențe și abilități utile pentru adaptarea la o societate mobilă și interculturală aflată într-o permanentă schimbare.

 

Tot în anul școlar 2016-2017, Liceul ”Ștefan Procopiu”  a fost unul dintre cei 10 parteneri ai ISJ Vaslui  în cadrul  proiectului de mobilități ”Școala și familia-împreună pentru o educație de calitate”. 5 cadre didactice din liceul nostru au participat la un curs de formare în Spania. Obiectivul general al cursului a fost îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în domeniul relației școală-familie în vederea promovarii unei strategii efective de cooperare și a unui parteneriat real între cei doi actori educaționali în beneficiul educației copiilor.

În septembrie 2017,  Liceul ”Ștefan Procopiu” a început implementarea proiectului de mobilități în domeniul școlar ”O școală prietenoasă” care are ca obiectiv general creșterea șanselor de reușită ale elevilor în plan personal, social și profesional  prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesorilor de la Liceul „Ștefan Procopiu” în domenii precum educația incluzivă, metode de predare-învățare centrate pe elevi, managementul clasei, inteligență emoțională, bullying, dezvoltare personală. 28 de cadre didactice vor participa la 5 cursuri de formare în Spania, Italia, Grecia și Cehia.

 

De asemenea, în perioada 2010-2015, Liceul ”Ștefan Procopiu” a fost partener în implementarea a patru proiecte POSDRU care au avut ca scop dezvoltarea competențelor elevilor în scopul facilitării tranziției de la școală la viața activă.

 

În ceea ce privește impactul implementării proiectelor europene, vreau să subliniez faptul că cooperarea de la nivel european a fost motorul care a impulsionat atât cooperarea la nivel local, dar mai ales cooperarea între profesorii școlii. Aceste proiecte au adunat în echipele lor profesori de diverse discipline, din comisii metodice distincte, care au muncit împreună. Iată un aspect important în contextul în care într-un liceu cu peste 120 de profesori, cooperarea se realizează mai ales în interiorul comisiilor metodice.  Treptat, noi prietenii au luat naștere, noi proiecte au prins viață. E un fel de cerc virtuos care ne-a permis să evoluăm din bine în mai bine, adică să progresăm în diferite aspecte. Profesorii au învățat în primul rând să colaboreze, să comunice, să lucreze în echipă, să învețe de la ceilalți, să se adapteze la schimbări.  Pas cu pas, ne-am transformat în profesori mai buni, mai motivați să acceptăm noi provocări.

Motto-ul actual al programului ERASMUS+ este valabil pentru toată perioada în care Liceul ”Ștefan Procopiu” a implementat proiecte de cooperare europeană.  Toți cei implicați s-au dezvoltat mult mai repede și pe mai multe planuri decât ar fi făcut-o fără implicarea în astfel de proiecte. Implementarea proiectelor de cooperare europeană a însemnat transformare prin învățare pentru toți actorii implicați. A însemnat o transformare în competențe, abilități, atitudini, comportamente. A însemnat o transformare pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională a tuturor. Iată același cerc virtuos menționat anterior.

 

Eforturile noastre în implementarea proiectelor europene au fost răsplătite. Liceul „Ştefan Procopiu” a obţinut recunoaşterea oficială a titlului de „Şcoală Europeană” de cinci consecutiv (2004, 2007, 2010, 2013, 2016). În anul 2016, am obținut Premiul I cu cel mai mare punctaj înregistrat la nivel național.

 

În decembrie 2016, Liceul ”Ștefan Procopiu” s-a aflat printre cele 7 unități de învățământ premiate de Institutul European din România pentru promovarea spiritului și valorilor europene.

 

De asemenea, Liceul ”Ștefan Procopiu”  a fost premiat la competiția națională “ERASMUS+30 ÎN ȘCOLI” organizată de Agenția Națională pentru a marca faptul că în 2017 se împlinesc 30 de ani de programe educaționale de succes la nivelul Uniunii Europene și 20 de ani de când aceste programe se derulează și în România. Scopul acestei competiții a fost de a pune în valoare realizările și impactul proiectelor europene asupra școlilor din România. Liceul ”Ștefan Procopiu”  Vaslui a obținut:

  • distincție la secțiunea ”Pionierii” (dedicată școlilor care au derulat proiecte europene în anii 1998 și 1999);
  • Premiul I la secțiunea ”Harnicii” (dedicată școlilor care, începând din 1998 și până în prezent, au derulat cel puțin 10 proiecte instituționale).

 

Nu în ultimul rând, menționăm că rezultatele proiectelor europene au fost premiate la  fazele județene și naționale ale concursului ”Made for Europe”, concurs ce se desfășoară anual și are scopul de a promova şi de a pune în valoare  experienţele pozitive şi produsele finale realizate în proiectele finanţate prin programe comunitare.

În anul școlar 2017-2018, Liceul ”Ștefan Proocpiu” se numără printre cele 25 de licee din țară care candidează pentru obținerea titlului de ”Școală-Ambasador al Parlamentului European”. Programul este  implementat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România și vizează îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor, mai ales a cunoștințelor active despre Uniunea Europeană și, în speță, Parlamentul European.

Cu siguranță, implicarea în proiectele de cooperare europeană a deschis mințile profesorilor și elevilor și fiecare experiență a fost o sursă de învățare trăită cu intensitate care a determinat o transformare în oameni mai buni, pe plan personal și profesional. Toate aceste experiențe de învățare au deschis noi perspective și oportunități care pot fi integrate și valorificate în diverse contexte.